Investeringsstrategie

Waarom De Eik?

  • Geloof in ondernemerschap als bron van duurzame waardecreatie;
  • Model van een actieve investeringsmaatschappij;
  • Rol als investeerder;
  • Focus op middelgrote ondernemingen met een bewezen track record;
  • Minderheids- en meerderheidsparticipaties;
  • Vertrouwen in stabiele partnerships met ondernemende managementteams, ondernemende aandeelhouders of individuele ondernemers;
  • Langetermijnvisie over de generaties heen.

Wij bieden een specifieke knowhow en onderhouden een uitgebreid netwerk van contacten dat ook ten dienste wordt gesteld van de dochterondernemingen. Wij zijn een klein team dat korte communicatielijnen onderhoudt met zijn raad van bestuur en aandeelhouders.

De Eik blijft actief op zoek naar nieuwe investeringen. Wij horen graag van eigenaars of hun vertegenwoordigers over ondernemingen die beantwoorden aan onze criteria. Voor meer informatie, contacteer De Eik. Wij beloven u strikte vertrouwelijkheid en een snel antwoord.

Geduldig kapitaal en betrokken aandeelhouderschap

De Eik is een vooraanstaande Belgische investeringsmaatschappij die risicodragend kapitaal ter beschikking stelt van middelgrote ondernemingen. De groep hanteert een ondernemende en langetermijnvisie. De Eik heeft als voordeel dat er geen tijdsdruk voor exit is waardoor zij door mogelijke crisissen en moeilijke transities heen kan kijken.

De investeringsmaatschappij speelt haar sturende en strategische rol op het niveau van de raad van bestuur van de dochterondernemingen. De Eik doet echter meer dan dat. Het team van De Eik volgt de operationele, commerciële en financiële gang van zaken op en wil hierbij vooral een klankbord zijn voor het dagelijkse management. De autonome leiding blijft bij het management van de dochterondernemingen. Wij wensen de plaats van de ondernemer niet in te nemen maar kiezen resoluut voor het partnership-model.

De Eik heeft geen sectorfocus. De groep heeft evenwel een grote affiniteit met verschillende industriële sectoren zoals voeding, landbouw, handel, dienstverlening en media. De Eik werkt met een sterke blik op Europa, maar heeft ook een unieke positie opgebouwd in Latijns-Amerika over de voorbije twee generaties.

De ondernemingen waarin De Eik participeert hebben bij voorkeur een begrijpbaar businessmodel en genereren stabiele cashflows. Een ondernemend, bekwaam en gedreven managementteam is aanwezig of kan worden aangetrokken. De Eik investeert op de lange termijn. De Eik investeert niet rechtstreeks in opstartende ondernemingen.

TYPE INVESTERINGEN DOOR DE EIK

Directe equity-investeringen over de lange termijn: De Eik investeert bij voorkeur in niet-beursgenoteerde middelgrote ondernemingen, waarbij zij zowel meerderheids- als minderheidsparticipaties neemt. De Eik heeft een lange en rijke traditie van krachtenbundeling met ondernemende families. De Eik neemt steeds een actieve rol op in de raad van bestuur.

Actief beheerde investeringsmaatschappijen en -fondsen: De Eik investeert, steeds in partnership met andere ondernemende families, in investeringsmaatschappijen en -fondsen die een niche bespelen. Hierbij moet gedacht worden aan specifieke sectoren, regio’s of activaklassen. De Eik neemt bij voorkeur een actieve rol op in de raad van bestuur en het investeringscomité.